Observass
Cargando datos...
Indicadores Solicitudes
(absoluto)
Ratio solicitudes
(porcentaje)
Solicitudes mujeres
(absoluto)
Ratio solicitudes mujeres
(porcentaje)
Solicitudes hombres
(absoluto)
Ratio solicitudes hombres
(porcentaje)
Dictámenes Grado III
(absoluto)
% Dictámenes Grado III
(porcentaje)
Dictámenes Grado III mujeres
(absoluto)
Dictámenes Grado III hombres
(absoluto)
Dictámenes Grado II
(absoluto)
% Dictámenes Grado II
(porcentaje)
Dictámenes Grado II mujeres
(absoluto)
Dictámenes Grado II hombres
(absoluto)
Dictámenes Grado I
(absoluto)
% Dictámenes Grado I
(porcentaje)
Dictámenes Grado I mujeres
(absoluto)
Dictámenes Grado I hombres
(absoluto)
Dictámenes sin grado
(absoluto)
% Dictámenes sin grado
(porcentaje)
Dictámenes sin grado mujeres
(absoluto)
Dictámenes sin grado hombres
(absoluto)
Personas con derecho
(absoluto)
Ratio pers. C. derecho/dictámenes
(porcentaje)
Mujeres con derecho
(absoluto)
Hombres con derecho
(absoluto)
Personas con prestación
(absoluto)
Ratio pers. C. prest/pers. C. derecho
(porcentaje)
Mujeres con prestación
(absoluto)
Hombres con prestación
(absoluto)
Pers. Pend. Prestación
(absoluto)
% pers. Pend. Prestación
(porcentaje)
Mujeres pend. Prestación
(absoluto)
Hombres Pend. Prestación
(absoluto)
Asturias 40.697,00 3,96 26.760,00 4,98 13.937,00 2,84 6.789,00 19,29 4.518,00 2.271,00 8.900,00 25,29 5.760,00 3.140,00 11.188,00 31,79 7.458,00 3.730,00 8.321,00 23,64 5.538,00 2.783,00 26.877,00 76,36 17.736,00 9.141,00 21.083,00 78,44 13.821,00 7.262,00 5.794,00 21,56 3.915,00 1.879,00
ÁREA I 2.552,00 5,69 1.679,00 7,33 873,00 3,98 369,00 19,77 258,00 111,00 440,00 23,58 291,00 149,00 627,00 33,60 422,00 205,00 430,00 23,04 278,00 152,00 1.436,00 76,96 971,00 465,00 1.242,00 86,49 845,00 397,00 194,00 13,51 126,00 68,00
ÁREA II 1.375,00 5,27 839,00 6,47 536,00 4,09 212,00 17,64 126,00 86,00 221,00 18,39 138,00 83,00 383,00 31,86 226,00 157,00 386,00 32,11 239,00 147,00 816,00 67,89 490,00 326,00 721,00 88,36 430,00 291,00 95,00 11,64 60,00 35,00
ÁREA III 7.001,00 4,75 4.657,00 6,07 2.344,00 3,31 968,00 15,88 652,00 316,00 1.405,00 23,04 900,00 505,00 2.062,00 33,82 1.393,00 669,00 1.662,00 27,26 1.136,00 526,00 4.435,00 72,74 2.945,00 1.490,00 3.626,00 81,76 2.398,00 1.228,00 809,00 18,24 547,00 262,00
ÁREA IV 11.888,00 3,58 7.836,00 4,49 4.052,00 2,58 2.147,00 20,01 1.447,00 700,00 2.775,00 25,86 1.790,00 985,00 3.336,00 31,09 2.254,00 1.082,00 2.473,00 23,05 1.618,00 855,00 8.258,00 76,95 5.491,00 2.767,00 6.600,00 79,92 4.362,00 2.238,00 1.658,00 20,08 1.129,00 529,00
ÁREA V 9.263,00 3,12 6.027,00 3,85 3.236,00 2,31 1.747,00 21,48 1.160,00 587,00 2.106,00 25,89 1.343,00 763,00 2.444,00 30,04 1.586,00 858,00 1.838,00 22,59 1.228,00 610,00 6.297,00 77,41 4.089,00 2.208,00 4.377,00 69,51 2.779,00 1.598,00 1.920,00 30,49 1.310,00 610,00
ÁREA VI 2.216,00 4,48 1.394,00 5,54 822,00 3,38 453,00 23,47 304,00 149,00 587,00 30,41 365,00 222,00